Destiny 2 ควรนำคุณสมบัติชุดเกราะที่แปลกใหม่กลับมาจากเกมดั้งเดิม

Destiny 2 ควรนำคุณสมบัติชุดเกราะที่แปลกใหม่กลับมาจากเกมดั้งเดิม

ภายในต้นปี 2024 ชิ้นส่วนและอาวุธ Exotic Armour จาก Destiny ดั้งเดิมมีอยู่แล้วใน Destiny 2 ไม่ต้องพูดถึง ยังมีอีกหลายสิ่งกำลังตามมาในส่วนขยาย The Final Shape ที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม Destiny 2 ได้แยกหมวดหมู่ Exotics ทั้งหมดออกจากเกมต้นฉบับ ควรได้รับการพิจารณาใหม่ ไอเท็มคลาสแปลกใหม่จาก Destiny ดั้งเดิมเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างมากที่ Destiny 2 ควรนำกลับมา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ให้ยูทิลิตี้แบบเดียวกับที่เคยทำในเกมต้นฉบับ…